ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook อ.สมชาย
dot
dot
Line-เป็นเพื่อนทางไลน์


รายการ Photo Story Cheeze และ Review
 กูเกิลพลัส
PhotoHutFan
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง Olympus
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง FujiFilm
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง canon
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง Samsung
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง Nikon


เทคนิคถ่ายภาพ

Share

Photo Story Cheeze

  

 www.youtube.com/Somchaikrถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกD5100 Mode Effect Color Sketchถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกD5100article
วันที่ 08/10/2011   09:03:54
CanonS95เทคนิคถ่ายภาพด้วยMode Color Swap
วันที่ 09/10/2011   12:33:00


เทคนิคถ่ายภาพโหมดEXR FujiFilm F80EXR
วันที่ 09/10/2011   12:38:03
Thai Smile in MacauCanon EOS 1100D
วันที่ 05/07/2011   08:20:00

ถ่ายภาพกลางคืน

LumixGf1/7-14mm.เทคนิคถ่ายภาพสถาปัตยกรรม
วันที่ 09/10/2011   12:46:58
[Go to top]