โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ให้ลงทะเบียนออนไลน์รับ E-Voucher 7000 บาท (ใหม่)

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้คืออะไรและเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไร?

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นอีกหนึ่งมาตรการเยียวยาที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนกลุ่มร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นช่องทางในการรับเงินผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ G-Wallet จากผู้ใช้บริการ และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ยังถือเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนนำเงินออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านแอปกระเป๋าตังผ่านบริการต่างๆ เช่น ร้านค้าของชำ และผ่อนไอแพดไม่มีบัตรเครดิต เป็นต้น โดยหากจำระเงินตามยอดที่กำหนดถึง 60,000 บาทจะได้รับเป็น E-Voucher สูงสุดรวมมูลค่า 7,000 บาท ซึ่งในแง่ของผู้จับจ่ายใช้สอยสามารถนำ E-Voucher ดังกล่าวนี้มาซื้อของได้อีกในรอบถัดไป

ยิ่งใช้ยิ่งได้ใครได้บ้างและลงทะเบียนรับสิทธิ์ยังไง?

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้จะต้องมีลักษณะดังนี้

  1. ต้องมีอายุครบ 18 ปีขึ้นไป (ตั้งแต่วันที่สมัคร)
  2. ต้องเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชน
  3. ห้ามเป็นผู้ที่เคยหรือได้รับสิทธิ์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  4. ต้องไม่เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในรอบล่าสุด (เฟส 3)
  5. สามารถเลือกใช้ระหว่างโครงการคนละครึ่งหรือเงื่อนไขโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพียงแค่ 1 โครงการเท่านั้น

เมื่อเราได้ตรวจสอบคุณสมบัติยิ่งใช้ยิ่งได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดแล้ว ก็สามารถลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ พร้อมต้องตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมของโครงการได้ที่ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เมื่อลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้ทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปกระเป๋าตังได้ที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 

วิธีใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ใช้ยังไง?

ยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นโครงการที่ต้องมีการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet กับร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบบริการหรือจับจ่ายใช้สอยตามประเภทสินค้าได้ แต่ก็ยังมีสินค้าบางรายการที่ไม่สามารถใช้กับโครงการยิ่งช้อปยิ่งได้ได้  เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บัตรกดเงินสด หรือบัตรเติมเงินบางประเภท เป็นต้น และแน่นอนว่าการใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปกระเป๋าตัง จำเป็นต้องมีการเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันก่อน และทำการแสกนกับร้านค้าที้เข้าร่วมโครงการ ดังนั้นการแสกนจ่ายเงินจึงไม่สามารถทำได้ผ่านทางออนไลน์

เกณฑ์การรับ E-Voucher จากโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

การคำนวณยอดการได้รับ E-Voucher จะคำนวณได้จากยอดการใช้จ่ายได้ 2 ช่วง

  1. สำหรับยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 0 ถึง 40,000 บาทจะได้รับยอดเงินด่วนโอนเข้าบัญชี E-Voucher สูงสุด 4,000 บาทผ่านรูปแบบ E-Voucher
  2. ยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 40,001 ถึง 60,000 บาท จะได้รับเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท ซึ่งหากเราได้ใช้จ่ายเต็มยอด เต็มจำนวนที่ได้กำหนดไว้ เราก็สามารถได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,000 บาท
  3. E-Voucher ที่ได้รับจะสามารถใช้ได้ (หมดเขต) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567/2024

เป็นยังไงกันบ้าง หากใครที่คิดว่าต้องจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก การเข้าร่วมแอปยิ่งใช้ยิ่งได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี ที่จะได้รับ E-Voucher ไว้ใช้ได้ในระยาว