ข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2566 ทุกธนาคาร และดูว่าธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยสูง

รวมดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 2566 ทุกธนาคาร ดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี เลือกธนาคารไหนดอกเบี้ยเยอะสุด 

ปัจจุบันมีกระแสเรื่องการเก็บออมเงินมากมาย ทำให้หลายคนมองหาช่องทางของการฝากเงินมากกว่าความเสี่ยงจากกลุ่มบัตรเครดิตอนุมัติไว หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการเลือกลงทุนแบบความเสี่ยงต่ำนั้นเอง ซึ่งหากเราเลือกฝากเงินกับธนาคารทั่วไปก็จะเป็นรูปแบบของบัญชีออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่สูงมากนัก แต่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการฝากถอนได้บ่อยตามต้องการ 

ซึ่งถ้าหากคุณกำลังมองหาช่องทางของการฝากเงินแบบไม่ถอนธนาคารไหนดีกว่ากัน จะต้องมีความมั่นใจแล้วว่าเงินส่วนนั้นจะเป็นเงินเย็นได้ระยะเวลาหนึ่ง เช่น สามารถฝากประจํา 12 เดือนได้โดยไม่ต้องรีบนำเงินก้อนออกมาใช้ ทั้งนี้ ผู้ที่ฝากเงินได้ดอกเบี้ยทุกเดือนก็จะได้ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไป ซึ่งคำถามต่อไปก็คือแล้วจะเลือกฝากประจําธนาคารไหนดีที่จะได้รับเงินฝากดอกเบี้ยสูงที่สุด ซึ่งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สามารถได้รับฝากประจําดอกเบี้ยสูง คนก็จะเลือกเงินฝากประจำที่ปลอดภาษีผ่านพวกแอพต่างๆ เช่น แอพบัตรเครดิตกสิกร เพราะจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าแบบออมทรัพย์และไม่ต้องเสียภาษีเงินฝากอีกด้วย ผู้ฝากเงินได้ดอกเบี้ยทุกเดือนหรืออาจจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด เช่น จะต้องฝากประจํา 12 เดือนจึงจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าว เป็นต้น

แม้ว่าลักษณะของฝากประจําดอกเบี้ยสูงแบบปลอดภาษีจะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากแต่สิ่งสำคัญก็คือ ผู้ฝากเงินจะเลือกได้แค่เพียงคนละ 1 บัญชีเงินฝากเท่านั้น รวมแล้วทุกธนาคาร มีทั้งแบบระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือน

3 อันดับธนาคารที่ดอกเบี้ยดีที่สุดสำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี

  • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

จัดเป็นธนาคารที่ดอกเบี้ยดีที่สุด เพราะได้รับธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดในบรรดาทุกธนาคารพาณิชย์ในตอนนี้ จะต้องมีการฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท และวงเงินรวมสิ้นสุดระยะเวลาฝากไม่เกิน 6 แสนบาท จึงจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร

  • แบบฝากประจำระยะเวลา 24 เดือน ได้รับดอกเบี้ย 2.00% 
  • แบบฝากประจำระยะเวลา 36 เดือน ได้รับดอกเบี้ย 2.15%
  • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

อันดับต่อมาเป็นธนาคารที่มีข้อจำกัดเรื่องอายุของผู้ฝากเงินว่าจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ขั้นต่ำการฝาก 1,000 บาท และวงเงินรวมสิ้นสุดระยะเวลาฝากไม่เกิน 6 แสนบาท ห้ามขาดฝากเกิน 2 ครั้งไม่งั้นจะได้รับบัญชีดอกเบี้ยสูง 2566 จากธนาคารแบบออมทรัพย์และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

  • แบบฝากประจำระยะเวลา 24 เดือน ได้รับดอกเบี้ย 1.75% 
  • แบบฝากประจำระยะเวลา 36 เดือน ได้รับดอกเบี้ย 1.90%
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

จำกัดเกณฑ์อายุของผู้ฝาก โดยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปเหมือนกับแอพของทางมายโมออมสิน โดยจะต้องฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ห้ามขาดฝากเกิน 2 ครั้งไม่งั้นจะต้องปิดบัญชีและได้รับดอกเบี้ยเงินฝากแบบออมทรัพย์จากธนาคาร

  • แบบฝากประจำระยะเวลา 24 เดือน ได้รับดอกเบี้ย 1.63%