ลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือนกับธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2566

พักชำระหนี้ 2 เดือน 2566/2023 กลับมาอีกครั้งเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด19

กลับมาอีกครั้งกับมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปท โดยล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญภาระหนี้ของผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 กับการระบาดละรอกใหม่สำหรับผุ้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดของรัฐที่ต้องให้ความร่วมมือในการปิดกิจการชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถลดภาระที่เกิดขึ้นในส่วนของฝั่งผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้โครงการพักชำระหนี้ 2 เดือน จึงเป็นมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในส่วนธนาคารภาครัฐรวมถึงสถานบันทางการเงินในรูปแบบ nonbank ในการให้ความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้และเปิดให้ลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือนได้ทันทีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป อนึ่งสำหรับผู้ที่ยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ยังคงสามารถชำระหนี้ได้ตามเดิม โดยอาจไม่จำเป็นต้องสมัครเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ 2 เดือนในครั้งนี้ก็ได้

รายละเอียดที่สำคัญของโครงการพักชำระหนี้ 2 เดือนมีอะไรบ้าง

เราได้รวบรวมคำถามที่สำคัญๆในแต่ละประเด็นของโครงการพักชำระหนี้ 2 เดือน

พักชำระหนี้ 2 เดือน เริ่มวันไหน? : โครงการพักชำระหนี้ 2 เดือนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบละรอกใหม่นี้เปิดให้ลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป

พักชำระหนี้ 2 เดือน ดอกเบี้ยเท่าไหร่? : โครงการพักชำระหนี้ 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยจะเป็นการละเว้นการเก็บอัตราดอกเบี้ยพร้อมทั้งเงินต้นในทันที ทั้งนี้การเก็บอัตราดอกเบี้ยเป็นเพียงแค่การเลื่อนชำระในส่วนดังกล่าวออกไปเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบไม่ก่อการกู้หนี้ยืมสินเพื่อเติมต่อไปอีก แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู้กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขตามแต่ละสถานที่ที่ได้กำหนด

พักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง? : สำหรับโครงการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการเงินของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันทางการเงินประเภท nonbank เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนในวงกว้าง

อยากสมัครพักชำระหนี้ 2 เดือนต้องใช้อะไรบ้างและมีขั้นตอนอย่างไร

ต้องแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันก่อนว่าโครงการพักชำระหนี้ 2 เดือนนี้เป็นเพียงโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนของทุกสถาบันทางการเงิน อีกทั้งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบดังกล่าวที่เกิดขึ้น ดังนั้นการหากเกิดคำถามในลักษณะที่ว่าสมัครพักชําระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อะไรบ้าง? หรือขั้นตอนการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปท (ธนาคารแห่งประเทศไทย) มีขั้นตอนอย่างไร? วันนี้เราจะขอมาเล่าให้ฟังดังนี้

  • สมัครพักชําระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อะไรบ้าง? : การสมัครเข้าร่วมลงทะเบียนพักชําระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเพียงนโยบายกลางที่ได้กระจายไปสู่สถาบันทางการเงินทุกภาคส่วน ซึ่งเอกสารที่ใช้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน ดังนั้นหากใครที่สนใจสมัครพักชำระหนี้ 2 เดือนจึงควรตรวจสอบรายการเอกสารที่ใช้อีกครั้ง

วิธีพักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงไว้อย่างละเอียดโดยสามารถสมัครลงทะเบียนหรือเข้าร่วมโครงการได้โดยการติดต่อไปยัง call center ของสถาบันทางการเงินที่เข้าร่วมเพื่อรับทราบข้อมูลรายละเอียดหรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์