ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook อ.สมชาย
dot
dot
Line-เป็นเพื่อนทางไลน์


รายการ Photo Story Cheeze และ Review
 กูเกิลพลัส
PhotoHutFan
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง Olympus
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง FujiFilm
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง canon
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง Samsung
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง Nikon


ขั้นตอนการชำระสินค้า

 ขั้นตอนการชำระค่าสินค้า

 

 1. โอนเงินผ่านธนาคาร (เคาร์เตอร์ธนาคาร) หรือ ผ่านตู้ ATM

 2.         ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคาร หรือ ผ่านตู้ ATM มายังชื่อบัญชีบริษัท โฟโต้ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และเลขที่บัญชีที่ระบุ ดังนี้

  ธนาคาร สาขา ประเภท ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
  กสิกรไทย บางกรวย ออมทรัพย์ บจก. โฟโต้ ฮัท เอ็นเตอร์ไพรส์ 277-2-52717-1
           
           
           


  ขั้นตอนการโอนเงินผ่านตู้ ATM คลิ๊กที่นี่

         หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผลการชำระเงิน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการตรวจสอบ ยอดเงินที่ท่านได้ทำการชำระค่าสินค้า และบริการ 

ท่านสามารถ แจ้งผลการชำระเงินได้  ดังนี้

วิธีที่หนึ่ง - แจ้งการโอนเงินออนไลน์ผ่านแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ตได้ โดยคลิ๊กที่ แจ้งการโอนเงิน

ข้อมูลการสั่งซื้อ* ที่ต้องแจ้งให้พนักงานทราบ ได้แก่

 • วัน/เดือน/ปี ที่ทำการโอนเงิน
 • ชื่อธนาคารที่คุณสั่งโอนเข้ามายังบริษัท
 • หมายเลขที่การสั่งซื้อ (ในกรณีที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์)
 • ชื่อ - นามสกุล ของผู้สั่งซื้อ
 • จำนวนเงินที่ทำการโอน

หมายเหตุ :

 1. ในแต่ละช่องทางการโอนเงิน ธนาคารจะส่งยอดเงินเข้าระบบโดยใช้เวลาที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไปหลังจากที่ตรวจพบยอดเงินในบัญชีของบริษัทฯ แล้วเท่านั้น
 2. เมื่อบริษัทตรวจสอบการชำระเงินอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในขั้นต่อไป
 3. ถ้ารายการสั่งซื้อสินค้ารายการใดที่อยู่ในสถานะ "รอการชำระเงิน" นานเกิน 3 วัน จะถูกยกเลิกทันที แต่หากท่านยังต้องการสั่งซื้อสินค้ารายการเดิมอยู่ กรุณาทำรายการสั่งซื้อสินค้าอีกครั้ง

ขั้นตอนการชำระค่าสินค้า1
[Go to top]