ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook อ.สมชาย
dot
dot
Line-เป็นเพื่อนทางไลน์


รายการ Photo Story Cheeze และ Review
 กูเกิลพลัส
PhotoHutFan
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง Olympus
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง FujiFilm
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง canon
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง Samsung
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง Nikon


AEON PHOTO 2Sea ClubMed article

 
 
กิจกรรมประกวดภาพถ่ายหัวข้อภาพ  "ทะเลในฝัน"  
 

 

AEON PHOTO 2Sea ClubMed
 
        ส่งภาพถ่ายของทะเลภายใต้หัวข้อ 
 
“ทะเลในฝัน”
ภาพถ่ายเกี่ยวกับทะเลในฝัน
 
โดยในภาพต้องมีรูปทะเล
และชื่อระบุสถานที่ในภาพถ่ายที่ท่านเคยไปแล้วประทับใจ
 
ระยะเวลา  :  
วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2555 
ร้านค้าที่เข้าร่วม  :  
ร้านโฟโต้ ฮัท ช็อปทุกสาขาที่ร่วมรายการ
 
 
เข้าประกวดชิงรางวัลแพคเกจท่องเที่ยวพร้อมห้องพักสุดหรู
จากคลับเมด แบบ 4วัน 3คืน จำนวน 3 รางวัล รางวัลมูลค่ารวม 302,400 บาท
 
พร้อมสิทธิ์ชิงรางวัลประจำสัปดาห์ ด้วยคะแนนโหวตกด “LIKE” จากหน้า
Facebook Photohutfan www.facebook/photohutfan ( Photo Competition )
บริษัทฯ จะทำการประกาศผลรางวัลผู้ชนะผลจากการโหวตประจำสัปดาห์
โดยพิจารณาจากการกด “Like” ที่หน้า Facebook Fanpage ของโฟโต้ ฮัท www.facebook.com/

 
รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่ 1  
แพคเก็จท่องเที่ยวพร้อมห้องพัก คลับเมด มัลดีฟฟ์    
มูลค่ารวม 138,800 บาท
รางวัลที่ 2  
แพคเก็จท่องเที่ยวพร้อมห้องพัก คลับเมด บาหลี       
มูลค่ารวม 97,000 บาท
รางวัลที่ 3   
แพคเก็จท่องเที่ยวพร้อมห้องพัก คลับเมด ภูเก็ต       มูลค่ารวม 66,600 บาท
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าร่วมส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตโฟโต้ ฮัท วีซ่า, บัตรอิออนทุกประเภท
และลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเงินผ่อนที่ร้านโฟโต้ 
ลูกค้าที่มียอดซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปผ่านบัตรเครดิตอิออนทุกประเภทหรือใช้บริการสินเชื่อ
 
 
กติกาเกณฑ์การตัดสินการประกวด
1.  
ผู้เข้าร่วมประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดสูงสุดไม่เกินท่านละ 5 ภาพเท่านั้น
2.  
รูปแบบการส่งภาพเข้าประกวด 3 วิธีการ ดังนี้
     2.1. ไฟล์ภาพ Digital บันทึกลงในแผ่น CD ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล
     ภาพต้นฉบับต้องคมชัด ขนาด 4 – 6 mb ตั้งค่า resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi
     2.2. รูปถ่ายอัดภาพสี ขนาด 4x6 นิ้ว
     2.3. ไฟล์ภาพส่งผ่านทางอีเมลล์ เพื่อนำมาอัพโหลดทางเฟสบุ๊ค โฟโต้ฮัท ขนาดไม่เกิน 5MB
3.  
ผู้เข้าร่วมประกวดต้องระบุรายละเอียด ดังนี้
     3.1. ชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ
    3.2. หมายเลขบัตรเครดิต /หมายเลขสมาชิก/เลขที่สัญญาสินเชื่อ
    3.3. หมายเลขใบเสร็จจากการซื้อสินค้าที่ร้านโฟโต้ฮัท
    3.4 ชื่อสถานที่ พร้อมคำบรรยายภาพสั้นๆ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ทะเลในฝัน” (ไม่เกิน 250 ตัวอักษร)
    3.5. ระบุยี่ห้อ รุ่น กล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพ
4. 
ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายสี ไฟล์ภาพ JPEG Image
และต้องไม่เคยถูกนำเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน
โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดห้ามมีการตัดต่อภาพ (No Retouch) แต่สามารถปรับแสง เติมสีได้บ้าง (Process)
และไม่ผิดไปจากความเป็นจริง
5.  
คะแนนจากการโหวตเพื่อชิงรางวัลประจำสัปดาห์ พิจารณาจากจำนวนการกด “LIKE” ที่หน้าเฟสบุ๊ค
photohutfanโดยการประกาศผลและการรับของรางวัลจะแจ้งให้ทราบในสัปดาห์ถัดไป
6.  
คำตัดสินของกรรมการถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
7.  
ผลงานของผู้เข้าประกวดทุกชิ้น ทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
โดยสงวนสิทธิ์การส่งคืนทุกกรณีแม้ว่าภาพนั้นจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม และสามารถนำไปตีพิมพ์ เผยแพร่
หรือประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมหรือขออนุญาตจากเจ้าของภาพ
แต่ประการใด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดคงมีกรรมสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18
มีสิทธิ์แค่ในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานและสิทธิ์ในการห้ามมิให้ผู้อื่นนำผลงานของตนไปแก้ไขหรือดัด
แปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของตนตลอดไป
 
วิธีส่งภาพประกวด
1.  
ภาพประกวดที่ส่งทางอีเมล ให้ส่งมาที่เมล prisana_l@photohutgroup.co.th เท่านั้น
2.  
ภาพประกวดที่เป็นภาพอัดล้าง หรือเป็นไฟล์ Digital ในรูปแบบของ CD ให้ส่งมาที่
 
ฝ่ายการตลาด
บริษัท โฟโต้ ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 90/8 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130 พร้อมวงเล็บมุมซอง (ส่งภาพประกวด ทะเลในฝัน)
 
 
กรรมการผู้ตัดสิน
1. อาจารย์ สมชาย ครองสมบูรณ์   CEO Photo Hut
2. คุณนันทวัฒน์  
โชติวิจิตร  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ 
(ไทยแลนด์)
 
ประกาศผลรางวัลประกวดภาพถ่าย
ภายในวันที่ 31 ธ.ค.55
- ทางเว็บไซด์ ;
1. อิออน www.aeon.co.th
2. โฟโต้ ฮัท www.photohutgroup.com www.facebook.com/photohutfan
3. คลับเมด www.clubmed.co.th
 

ของรางวัลแพคเก็จท่องเที่ยวพร้อมที่พัก ประกอบไปด้วย
1. ห้องพักแบบ Superior Room หรือเทียบเท่า แบบ 4 วัน 3 คืน สำหรับเข้าพัก 2 ท่าน
2. ตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีน้ำมัน สนามบิน สำหรับเดินทาง 2 ท่าน
3. บริการรถ รับ-ส่ง สนามบิน ค่าสมาชิกคลับเมด 900 บาท/ท่าน, อาหาร-เครื่องดื่ม
และกิจกรรมตลอดทริป
4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
5. สมาชิกบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร
และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯมอบของรางวัลแก่สมาชิกบัตร
 
 
เงื่อนไขการรับของรางวัล
+   
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยินยอมแจ้งข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรสมาชิก
หรือเลขที่สัญญาสินเชื่อเงินผ่อนของอิออนจำนวน 12 หลักที่ได้รับการอนุมัติจากร้านค้าโฟโต้ ฮัท
ทุกสาขาที่ร่วมรายการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลยืนยันการรับรางวัล
โดยข้อมูลที่ทางบริษัทฯได้รับจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
+   
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องทำการติดต่อขอรับรางวัลตาม วัน-เวลา ที่ทางบริษัทฯ แจ้งหรือกำหนด
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล
โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่ประกาศผลรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th
www.photohutgroup.com และรวมถึงwww.facebook.com/photohutfan
+   
รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โอนย้ายสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นใดได้
ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือเทียบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกกรณี
+    
ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลต้องชำระค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด

 ภาพการประกาศผลการประกวด

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3
กิจกรรม

ท่องเที่ยว ถ่ายภาพ ไอซ์แลนด์ กับ อ.สมชาย
สร้างโอกาสธุรกิจพิชิตด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
สร้างโอกาสธุรกิจพิชิตด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
Camera Review By Photo Hut
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 18 เมษายน 2557
ภาพบรรยากาศในงาน Photo Hitech 2014
ภาพงาน Photo Fair 2014
ภาพบรรยากาศงาน Commart Thailand 2014
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 18 มีนาคม 2557
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 11 มีนาคม 2557
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 4 มีนาคม 2557 article
ภาพบรรยากาศงาน Fuji One day trip ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 article
สะพายกล้องท่องเมืองเลย 3วัน 2 คืน วันที่ 21-23 มีนาคม 2557 article
ภาพบรรยากาศงาน Photo hut Campus tourครั้งที่ 8 article
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 25 กุมภาพันธ์ 57
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 18 กุมภาพันธ์ 57
รายการสะพายกล้องท่อเที่ยว 14 ก.พ.57
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 11 กุมภาพันธ์ 57
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 4 กุมภาพันธ์ 57
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 28 ม.ค. 57
Selfie กับร้านโฟโต้ฮัท
ภาพบรรยากาศงาน fuji one day trip
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 21 ม.ค. 57
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 7 ม.ค. 57
สะพายกล้องท่องเมืองเลย
ภาพงาน Photo Hut Expo 2013
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 24 1256
โหวต Miss PhotoHut Expo 2013
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส
ขอเชิญร่วมประมูลกล้องในงาน Photo Hut Expo 2013
อบรมถ่ายภาพ ในงาน Photohut Expo 2013
ล่องเรื่อคุณแม่ กับ Fujifilm x-series
ภาพบรรยากาศ งานphotofair 2013
คุณสมชาย ได้รับรางวัล ธุรกิจที่สร้างยอดขายผ่านโซเชี ยลมีเดียยอดเยี่ยม
ภาพบรรยากาศงาน Photo Hut Photo Rally 5
ภาพบรรยากาศงาน Commart Comtech 2013
รับสมัครmiss Photohut Expro
Photo Story Cheeze article
Megatech ''Cyber next Door 2013
งาน Camera Fair 2013
งานTrue Xperience
ภาพกิจกรรม Photo Hut Coach Rally
ภาพบรรยากาศกิจกรรม งาน photohut Grandsale
อบรมเลนส์ Tamron Photo Hut article
อบรมเลนส์ Tamron Photo Hut article
อบรมเลนส์ Tamron Photo Hut article
ภาพบรรยากาศ campus tour ครั้งที่ 7
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส 2
ภาพบรรยากาศ campus tour ครั้งที่ 6
ภาพบรรยากาศกิจกรรม งานCommart next gen 2013
ภาพบรรยากาศกิจกรรม งานเปิดตัวกล้อง Olympus ร่นpen E-p5
สร้างโอกาสธุรกิจพิชิตด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม Oppo Find 7 Find More Photohuting
ภาพบรรยากาศ acdemy วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 article
ภาพกิจกรรมงานเปิดตัวสินค้า Out Door PhotoHut
ภาพกิจกรรม Campus tour ม.ศิลปากร
academy ครั้งที่ 39
ภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดบางเลนเจริญ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม campus tour ครั้งที่ 5
ภาพบรรยากาศงาน Photo Hut Photo Rally 4
ภาพบรรยากาศงาน Camera Fair 2013
กิจกรรมสงกรานต์ประจำปีบริษัท โฟโต้ฮัท กรุ๊ป
ภาพบรรยากาศงาน SECON IT FAIR
ประกาศผลชนะเลิศ Miss Photo Hitech 2013
ประกาศผลชนะเลิศ Photo Hut Talent Contest 2013
ภาพบรรยากาศ Photo Hitech 2013
ภาพบรรยากาศงาน Commart Thailand 2013
ภาพการประกาศผล Photo Hut IDOL Contest 2013
ภาพการประกาศผล Miss Photo Hut Sexy Girls 2013
Photo Hitech 2013
Photo Hut Photo Rally ครั้งที่ 4
ภาพบรรยากาศงาน Photo Hut Fair 2013
ภาพบรรยากาศงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 27
Photo Hut Fair 2013
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Hut Academy On Tour วันที่ 23 ธันวาคม 2555
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Hut Academy On Tour วันที่ 22 ธันวาคม 2555
ผลการประกวด Cover Dance และ Miss Photo Hut Expo 2012
ภาพบรรยากาศงาน Photo Hut Expo 2012
ภาพบรรยากาศงาน Photo Fair 2012
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Hut เปิดประสบการณ์ผ่าน Lens Tamron
ภาพบรรยากาศงาน Commart Comtech 2012 article
Miss Photo Hut Expo 2012 article
Photo Hut Expo 2012 article
Photo Hut Academy On Tour article
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Hut Coach Rally ครั้งที่1 article
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Hut Grand Sale article
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Hut Photo Rally ครั้งที่3
PHOTO HUT ON TOUR UNIVERSITY 2 article
PHOTO HUT ON TOUR UNIVERSITY 1
ภาพบรรยากาศ งานCommart Next Gen 2012 article
อบรมทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ article
กิจกรรมวันสงกรานต์บริัษัทโฟโต้ฮัท
ผู้ชนะMiss PhotoHitech 2012 article
ภาพบรรยากาศการประกาศผลผู้ชนะ PhotoHut Talent Contest article
ร่วม Vote Miss Photo Hitech 2012 article
บรรยากาศงาน Photo Hitech 2012 article
Photo hut งาน Commart Thailand 2012 article
Photo Hut Talent Contest 2012 article
Photo Hut Academy รุ่นที่ 20 article
ประมวลภาพงาน Photo Hut Fair 2012
Miss Photo Hut Sexy Girl 2012
ภาพข่าวโฟโต้ฮัท เฮฮา ซุปตาร์ปาร์ตี้ บ้านเมือง น.12 วันที่ 3-2-55
สิทธิพิเศษบัตร Photo Hut Visa article
ประมวลภาพงาน Photo Hut Photo Rally 2
สวัสดีปีใหม่ 2555 article
ประมวลภาพงาน Photo Hut Expo 2011
Photo Hut Expo 2011
ข่าวอบรมถ่ายภาพ
Photo Hut Photo Rally 2
มอบรางวัลคลิ๊กLIKEลุ้นโชค
พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย “AEON is All Around”
โฟโต้ฮัทร่วมมือกับโกดักพรินท์ภาพได้ทันทีจากเฟสบุ๊ค
PhotoHut Photo rally กรุงเทพฯ-หัวหิน article
อ.สมชาย เป็นวิทยากรอบรมที่SCG
Academy ครั้งที่13 ม.เกษตร
เสวนาความรู้ทางการถ่ายภาพที่ฟอร์จูน
Commart CEMart
เชิญส่งประกวดภาพถ่ายที่มีสัญลักษณ์ต่างๆ ของอิออน
อบรมสัมนาทักษะการบริหารฯ
อ.สมชายนำพนักงานสังสรรค์ประจำปี2554 article
แลกแต้มบัตรPhotoHut Smart Purse article
โฟโต้แฟร์2010ไบเทคบางนา article
บัตรเครดิตโฟโต้ฮัทวีซ่า
โฟโต้ฮัท กล้องเดียวเที่ยวยุโรปสนับสนุนโดยคอมมี่
คลิปวีดีโอ เมมโมรี่ โฟโต้ฮัทใหม่ article
โฟโต้ฮัท กรุ๊ปร่วมกับ โซนี่ อบรมพนักงาน article
ช้อปกล้องวันนี้ที่โฟโต้ฮัทออนไลน์ article
โฟโต้ฮัทสนง.ใหญ่เลี้ยงอาหารเด็กบ้านเฟื่องฟ้า article
อบรมทักษะการบริหารหัวหน้างานยุคใหม่ article
มีสโฟโต้ฮัทแฟชั่นนิตยสารโฟโต้ดิจิตอล article
หนังสือPhoto Story article
บัตรโฟโต้ฮัท สมาร์ทเพิร์ส article
พบกับแฟชั่นMissPhotoHitech2009 article
ร่วมถ่ายภาพนางแบบ article
งานเปิดตัวบัตร photohut visa card article
ประวัติความเป็นมาโฟโต้ฮัทกรุ๊ป article
แผนที่ไป โฟโต้ฮัท กรุ๊ป สนง.ใหญ่ article