ReadyPlanet.com
dot
dot
Facebook อ.สมชาย
dot
dot
Line-เป็นเพื่อนทางไลน์


รายการ Photo Story Cheeze และ Review
 กูเกิลพลัส
PhotoHutFan
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง Olympus
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง FujiFilm
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง canon
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง Samsung
เทคนิคถ่ายภาพด้วยกล้อง Nikon


เชิญส่งประกวดภาพถ่ายที่มีสัญลักษณ์ต่างๆ ของอิออน

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตอิออน

ณ ร้านโฟโต้ ฮัท ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

 
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2554
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท
ณ ร้านโฟโต้ ฮัท ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
 
หัวข้อการประกวด
“AEON is All Around”
ภาพถ่ายที่มีสัญลักษณ์ต่างๆ ของอิออน อาทิ โลโก้อิออน, รูปบัตรเครดิต, สำนักงานสาขาอิออน, ร้านค้าส่วนลด เป็นต้น
 
กติการการเข้าร่วม           
ร่วมส่งภาพถ่ายประทับใจกับ Photo Hut Photo Contest 2011 โดยการส่งภาพถ่ายที่มีสัญลักษณ์อิออนเป็นส่วนประกอบในภาพภายใต้หัวข้อ “AEON is all around” เพื่อลุ้นกล้องถ่ายรูป DSLR และรางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะที่ใช้จ่ายหรือผ่อนสินค้าผ่านบัตรเครดิต โฟโต้ ฮัท วีซ่า รวมรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท
 
ระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.54
 
ประกาศผลรางวัล ภายในวันที่ 30 ก.ค.54
- ทางเว็บไซด์อิออน www.aeon.co.th และเว็บไซด์โฟโต้ ฮัท www.photohutgroup.com
- ณ สำนักงานสาขาอิออนทั่วประเทศ
 
กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1.          ผู้เข้าร่วมส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตอิออน/บัตรสมาชิกอิออน ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปหรือยอดสินเชื่อเงินผ่อนที่ได้รับอนุมัติที่ร้านค้าโฟโต้ ฮัททุกสาขาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 54 โดยทำการส่งภาพถ่ายมาที่ aeonpromotion@aeon.co.th พร้อมระบุ
a.          ชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์ติดต่อกลับ
b.          หมายเลขบัตรเครดิต/หมายเลขบัตรสมาชิกอิออน 16 หลัก หรือ เลขที่สัญญา 12 หลัก
c.          คำบรรยายภาพ (ไม่เกิน 250 ตัวอักษร)
2.          ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งและเจ้าของภาพต้องเป็นท่านเดียวกัน และไฟล์ภาพต้องเป็น JPG Image file ขนาดภาพไม่เกิน 5MB ซึ่งต้องไม่เคยถูกนำเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดห้ามมีการตัดต่อภาพ (No Retouch) แต่สามารถปรับแสง เติมสีได้บ้าง (Process) และไม่ผิดไปจากความเป็นจริง
 
กรรมการผู้ตัดสิน
อาจารย์ สมชาย ครองสมบูรณ์ C.E.O. Photo Hut
คณะกรรมการผู้บริหาร บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
รางวัลที่ 1           กล้องCanon EOS 60D พร้อม Lens 18-55mm 
                        พร้อมขาตั้งกล้อง Slik และกระเป๋ากล้อง Photo Hut รวมมูลค่า 43,180 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2           กล้อง Canon EOS 600D พร้อม Lens 18-55mm
                        พร้อมกระเป๋ากล้อง Photo Hut รวมมูลค่า 32,290 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3           กล้อง Canon EOS 1100D พร้อม Lens 18-55mm
                        พร้อมกระเป๋ากล้อง Photo Hut รวมมูลค่า 22,290 บาท จำนวน 1 รางวัล
 
รางวัลพิเศษ      รับเพิ่ม Lens Canon 55-250mm 1ชิ้น/รางวัล มูลค่า 9,900 บาท/รางวัล กรณีผู้ชนะการประกวดใช้จ่ายหรือผ่อนสินค้าผ่านบัตรเครดิต โฟโต้ ฮัท วีซ่า
 
เงื่อนไขการรับรางวัล
1.          ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการติดต่อขอรับรางวัลตามวัน –เวลา ที่ทางบริษัทฯ แจ้งหรือกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศผลรางวัลผ่านทางเว็บไซด์ www.aeon.co.th และ www.photohutgroup.com เป็นต้น
2.          รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทอนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ หากกรณีของรางวัลเกิดชำรุดเสียหายทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การทดแทนของรางวัลด้วยสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากัน
3.          พนักงานบมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และบจก.โฟโต้ ฮัท กรุ๊ป ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงบริษัทในเครือทุกบริษัท
4.          คำตัดสินของกรรมการถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
5.          ผลงานของผู้เข้าประกวดทุกชิ้น ทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) โดยสงวนสิทธิ์การส่งคืนทุกกรณีแม้ว่าภาพนั้นจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม และสามารถนำไปตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมหรือขออนุญาตจากเจ้าของภาพแต่ประการใด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดคงมีกรรมสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18 มีสิทธิ์แค่ในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานและสิทธิ์ในการห้ามมิให้ผู้อื่นนำผลงานของตนไปแก้ไขหรือดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของตนตลอดไป
6.          ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและ/หรือสมาชิกบัตรอิออนทุกประเภท โดยต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือยอดสินเชื่อเงินผ่อนที่ได้รับอนุมัติที่ร้านโฟโต้ ฮัททุกสาขาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 54 และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยินยอมแจ้งหมายเลขบัตรแก่ทางบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลยืนยันการรับรางวัล โดยข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ได้รับจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
7.          ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย
8.          ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเพื่อองค์กรในการร่วมเข้าประกวดครั้งนี้
9.          ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือหมิ่นต่อเบื้องสูง หรือสร้างความแตกแยก
         ในสังคม หรือขัดต่อขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของไทย และขอความร่วมมือ งดเว้นภาพที่
         ล่อแหลมหรือสื่อความหมายไปทางการเมือง
10.        ผู้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งได้จำนวนมากที่สุด 1ภาพแต่จะได้รับการพิจารณารางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
11.        ผู้ชนะจะต้องนำภาพต้นฉบับมาแสดงในวันที่รับรางวัล เพื่อการตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของภาพอย่างแท้จริง
12.        ในกรณีที่มีบุคคลที่สามเป็นส่วนหนึ่งในภาพที่ส่งเข้าประกวด เจ้าของภาพหรือผู้ถ่ายภาพนั้นจะต้องได้รับการยินยอมหรือความสมัครใจจากบุคคลในภาพก่อน หากมีปัญหาเรื่องการละเมิดใดๆขึ้นมา ทางเจ้าของภาพหรือ ผู้ถ่ายเข้ามาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และรีบดำเนินการแก้ไขทันที
13.           ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน โดยอ้างอิงจากบัตรประชาชน
14.       ภายหลังการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องมาแสดงตัวเพื่อรับรางวัล โดยนำบัตรประชาชนและหลักฐานที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต อิออน มา อ้างอิง
15.        ถ้าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการ พิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ทันที 
16.        ผู้ร่วมเข้าประกวดสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aeon.co.th หรือ www.photohutgroup.com
 
 
 
Privileges Offered for AEON Credit Card Members
At Photo Hut Shop Nationwide*
 

 
1 April – 30 June 2011
Special Privileges Offered for all AEON Credit Cards
At Photo Hut Shops Nationwide (Joined Branches only)
 
Concept
“AEON is All Around”
Photographs consist of AEON Logo such as Credit Card, AEON Spot, ETC.
 
How to Enter
Join this photo contest to get a chance to win prizes (DSLR Camera package) and special prize (Photo Hut Visa Card Holders) value more than 100,000 THB 
1.          Contestants must be members of AEON Credit Card that spend over 1,000 THB or get any approved hire purchase loan at Joined Photo Hut Stores nationwide during 1 April – 30 June 2011 and submit photographs toaeonpromotion@aeon.co.th with the information as the following;
a.          Surname-Family Name, Email, and Phone number
b.          16 digits of Credit Card/ Member Card or 12 digits of approved hire purchase loan
c.          Description of the photograph (Maximum 250 Characters)
2.          Submitted photographs must be taken by Credit Card Holders (Copyright Owner) and must be in Jpeg formats not exceed than 5MB which have not been in public or won any contest before. Photographs can be adjusted brightness or color, but those have to be in original format (No retouch)
 
Period
1 April – 30 June 2011
 
Prize Announcement within 30 July 2011
- Websitewww.aeon.co.th and Photo Hutwww.photohutgroup.com
- AEON Spot Nationwide
 
Judgment
Mr. Somchai Krongsomboon C.E.O. Photo Hut
The Committee of AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL
 
Prize for Winners
1st Prize             DSLR Camera Package, Canon EOS 60D with 18-55mm Lens
                        Plus Slik and Photo Hut camera bagvalue43,180 THB
2nd Prize                        DSLR CameraPackage, Canon EOS 600D with 18-55mmLens
                        andPhoto Hut camera bagvalue32,290 THB
3rd Prize             DSLR CameraPackage, Canon EOS 1100D with 18-55mmLens
                        andPhoto Hut camera bagvalue22,290 THB
 
Special Prize     Additional Canon 55-250mm Lens/prize value 9,900 THB when the winners spend or get approved on any installment plan via AEON Photo Hut Visa Card
 
Prize Condition
1. Results of all winners will be announced on www.aeon.co.th and www.photohutgroup.com . Also, winners will be notified by AEON, and prizes must be claimed on the date to be announced later on. Further extension will not be entertained. 
2. Prizes are non-transferable and non-exchangeable for cash. In case of prizes are damaged, AEON reserves the right to give prizes at the same value.
3. AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL and Photo Hut Group Co.,Ltd employees and family members are not eligible to this contest including any other associate with both subjects.
4. The decision of the judges for this contest is final and no claim will be entertained.
5. The contestants agree to assign all intellectual property rights of the pictures submitted to AEON. As such, AEON will have full rights to the pictures usage for any above and below-the-line marketing activities and any other activities.
6. The winners must be all AEON Card Members and the required usage by spending amount 1,000 THB and up /Approval Installment Loan Agreement from Photo Hut shops during 1 Apr- 30 Jun 2011. The winner must be giving 16 digits of Card / 12 digits of agreement for “Companies” in order to verifying the prize winner. The Information provided to “Companies” considered as your asset and will be kept confidentially
7. The winners are required to pay tax of 5 % of the value of the prizes under the withholding tax regulation.
8. By participating this contest, contestants agree to these Official Rules and the decisions of the judges, which are final and binding. TPP reserves the right to change these rules or cancel the photo contest at any time, at its sole discretion
9. Corporate Card Members are not eligible to this contest
10.        Submitted photographs must not against local law, culture or region, and political parties
11.        Contestants could send photographs only 1 photograph per AEON Credit Card members and will win only 1 prize
12.        Winners must bring original file of photographs to proof and to be verified by “Companies”
13.        In case of third person is a part of photographs, photograph owner must be responsible of any copyright and must take action to solve all the conflicts.
14.        Photograph sender and Photograph owner must be the same person and must be proofed by Photo ID
15.        Photo ID and AEON Credit Card are required and must be present at the scene of prize redemption.
16.        If submitted photographs are not followed any conditions, companies have the right to dismiss all prizes to those. Even if the prizes have been redeemed, prizes must be returned to the companies.
17. Contestants would find more information on www.aeon.co.th or www.photohutgroup.com
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม

ท่องเที่ยว ถ่ายภาพ ไอซ์แลนด์ กับ อ.สมชาย
สร้างโอกาสธุรกิจพิชิตด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
สร้างโอกาสธุรกิจพิชิตด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
Camera Review By Photo Hut
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 18 เมษายน 2557
ภาพบรรยากาศในงาน Photo Hitech 2014
ภาพงาน Photo Fair 2014
ภาพบรรยากาศงาน Commart Thailand 2014
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 18 มีนาคม 2557
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 11 มีนาคม 2557
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 4 มีนาคม 2557 article
ภาพบรรยากาศงาน Fuji One day trip ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 article
สะพายกล้องท่องเมืองเลย 3วัน 2 คืน วันที่ 21-23 มีนาคม 2557 article
ภาพบรรยากาศงาน Photo hut Campus tourครั้งที่ 8 article
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 25 กุมภาพันธ์ 57
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 18 กุมภาพันธ์ 57
รายการสะพายกล้องท่อเที่ยว 14 ก.พ.57
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 11 กุมภาพันธ์ 57
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 4 กุมภาพันธ์ 57
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 28 ม.ค. 57
Selfie กับร้านโฟโต้ฮัท
ภาพบรรยากาศงาน fuji one day trip
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 21 ม.ค. 57
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 7 ม.ค. 57
สะพายกล้องท่องเมืองเลย
ภาพงาน Photo Hut Expo 2013
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส วันที 24 1256
โหวต Miss PhotoHut Expo 2013
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส
ขอเชิญร่วมประมูลกล้องในงาน Photo Hut Expo 2013
อบรมถ่ายภาพ ในงาน Photohut Expo 2013
ล่องเรื่อคุณแม่ กับ Fujifilm x-series
ภาพบรรยากาศ งานphotofair 2013
คุณสมชาย ได้รับรางวัล ธุรกิจที่สร้างยอดขายผ่านโซเชี ยลมีเดียยอดเยี่ยม
ภาพบรรยากาศงาน Photo Hut Photo Rally 5
ภาพบรรยากาศงาน Commart Comtech 2013
รับสมัครmiss Photohut Expro
Photo Story Cheeze article
Megatech ''Cyber next Door 2013
งาน Camera Fair 2013
งานTrue Xperience
ภาพกิจกรรม Photo Hut Coach Rally
ภาพบรรยากาศกิจกรรม งาน photohut Grandsale
อบรมเลนส์ Tamron Photo Hut article
อบรมเลนส์ Tamron Photo Hut article
อบรมเลนส์ Tamron Photo Hut article
ภาพบรรยากาศ campus tour ครั้งที่ 7
รายการโฟโต้สตอรี่ชีส 2
ภาพบรรยากาศ campus tour ครั้งที่ 6
ภาพบรรยากาศกิจกรรม งานCommart next gen 2013
ภาพบรรยากาศกิจกรรม งานเปิดตัวกล้อง Olympus ร่นpen E-p5
สร้างโอกาสธุรกิจพิชิตด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม Oppo Find 7 Find More Photohuting
ภาพบรรยากาศ acdemy วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 article
ภาพกิจกรรมงานเปิดตัวสินค้า Out Door PhotoHut
ภาพกิจกรรม Campus tour ม.ศิลปากร
academy ครั้งที่ 39
ภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดบางเลนเจริญ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม campus tour ครั้งที่ 5
ภาพบรรยากาศงาน Photo Hut Photo Rally 4
ภาพบรรยากาศงาน Camera Fair 2013
กิจกรรมสงกรานต์ประจำปีบริษัท โฟโต้ฮัท กรุ๊ป
ภาพบรรยากาศงาน SECON IT FAIR
ประกาศผลชนะเลิศ Miss Photo Hitech 2013
ประกาศผลชนะเลิศ Photo Hut Talent Contest 2013
ภาพบรรยากาศ Photo Hitech 2013
ภาพบรรยากาศงาน Commart Thailand 2013
ภาพการประกาศผล Photo Hut IDOL Contest 2013
ภาพการประกาศผล Miss Photo Hut Sexy Girls 2013
Photo Hitech 2013
Photo Hut Photo Rally ครั้งที่ 4
ภาพบรรยากาศงาน Photo Hut Fair 2013
ภาพบรรยากาศงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 27
Photo Hut Fair 2013
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Hut Academy On Tour วันที่ 23 ธันวาคม 2555
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Hut Academy On Tour วันที่ 22 ธันวาคม 2555
ผลการประกวด Cover Dance และ Miss Photo Hut Expo 2012
ภาพบรรยากาศงาน Photo Hut Expo 2012
ภาพบรรยากาศงาน Photo Fair 2012
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Hut เปิดประสบการณ์ผ่าน Lens Tamron
ภาพบรรยากาศงาน Commart Comtech 2012 article
Miss Photo Hut Expo 2012 article
Photo Hut Expo 2012 article
Photo Hut Academy On Tour article
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Hut Coach Rally ครั้งที่1 article
AEON PHOTO 2Sea ClubMed article
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Hut Grand Sale article
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Hut Photo Rally ครั้งที่3
PHOTO HUT ON TOUR UNIVERSITY 2 article
PHOTO HUT ON TOUR UNIVERSITY 1
ภาพบรรยากาศ งานCommart Next Gen 2012 article
อบรมทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ article
กิจกรรมวันสงกรานต์บริัษัทโฟโต้ฮัท
ผู้ชนะMiss PhotoHitech 2012 article
ภาพบรรยากาศการประกาศผลผู้ชนะ PhotoHut Talent Contest article
ร่วม Vote Miss Photo Hitech 2012 article
บรรยากาศงาน Photo Hitech 2012 article
Photo hut งาน Commart Thailand 2012 article
Photo Hut Talent Contest 2012 article
Photo Hut Academy รุ่นที่ 20 article
ประมวลภาพงาน Photo Hut Fair 2012
Miss Photo Hut Sexy Girl 2012
ภาพข่าวโฟโต้ฮัท เฮฮา ซุปตาร์ปาร์ตี้ บ้านเมือง น.12 วันที่ 3-2-55
สิทธิพิเศษบัตร Photo Hut Visa article
ประมวลภาพงาน Photo Hut Photo Rally 2
สวัสดีปีใหม่ 2555 article
ประมวลภาพงาน Photo Hut Expo 2011
Photo Hut Expo 2011
ข่าวอบรมถ่ายภาพ
Photo Hut Photo Rally 2
มอบรางวัลคลิ๊กLIKEลุ้นโชค
พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย “AEON is All Around”
โฟโต้ฮัทร่วมมือกับโกดักพรินท์ภาพได้ทันทีจากเฟสบุ๊ค
PhotoHut Photo rally กรุงเทพฯ-หัวหิน article
อ.สมชาย เป็นวิทยากรอบรมที่SCG
Academy ครั้งที่13 ม.เกษตร
เสวนาความรู้ทางการถ่ายภาพที่ฟอร์จูน
Commart CEMart
อบรมสัมนาทักษะการบริหารฯ
อ.สมชายนำพนักงานสังสรรค์ประจำปี2554 article
แลกแต้มบัตรPhotoHut Smart Purse article
โฟโต้แฟร์2010ไบเทคบางนา article
บัตรเครดิตโฟโต้ฮัทวีซ่า
โฟโต้ฮัท กล้องเดียวเที่ยวยุโรปสนับสนุนโดยคอมมี่
คลิปวีดีโอ เมมโมรี่ โฟโต้ฮัทใหม่ article
โฟโต้ฮัท กรุ๊ปร่วมกับ โซนี่ อบรมพนักงาน article
ช้อปกล้องวันนี้ที่โฟโต้ฮัทออนไลน์ article
โฟโต้ฮัทสนง.ใหญ่เลี้ยงอาหารเด็กบ้านเฟื่องฟ้า article
อบรมทักษะการบริหารหัวหน้างานยุคใหม่ article
มีสโฟโต้ฮัทแฟชั่นนิตยสารโฟโต้ดิจิตอล article
หนังสือPhoto Story article
บัตรโฟโต้ฮัท สมาร์ทเพิร์ส article
พบกับแฟชั่นMissPhotoHitech2009 article
ร่วมถ่ายภาพนางแบบ article
งานเปิดตัวบัตร photohut visa card article
ประวัติความเป็นมาโฟโต้ฮัทกรุ๊ป article
แผนที่ไป โฟโต้ฮัท กรุ๊ป สนง.ใหญ่ article